SPRING BIRD

Pajura, Bucuresti

Proiect: Apartament 2 camere

Locatie: Parcului 20

Suprafata: 35 mp

Tipologie amenajare: Rental

Categorie buget: High-End

Servicii: Pachet complet (Concept+Listare+Implementare)

Stadiu: In derulare

Durata amenajare: 02 Apr. 2024 –

Procent de respectare a designului propus: –