NUDE MINIMALISM

Basarabiei, Bucuresti

Proiect: Apartament 3 camere

Locatie: Bucuresti

Suprafata: 56 mp

Tipologie amenajare: Make-Over

Categorie buget: Style

Servicii: Concept+Listare

Stadiu: Finalizat

Durata amenajare: 17 Dec. 2022 – 01 Mai 2023

Procent de respectare a designului propus: 90%